Umrežavanje

  • projektiranje računalne mreže
  • izrada pasivnog dijela mreže (kabliranje)
  • nabava i instalacija aktivnog dijela mreže (switchevi, routeri, print serveri)
  • povezivanje sa internetom, uspostava VPN-a između lokacija
  • pokrivanje prostora bežičnom mrežom (hoteli, restorani, kafići, poslovni prostori)
  • izrada internet kioska za javnu upotrebu