Hrvatska Vlada je na zadnjoj sjednici prošlog tjedna donijela odluku o pokretanju programa „STARTCO – realiziraj vlastitu poslovnu ideju” predviđeno je odobravanje sredstava u obliku bespovratne potpore fizičkim osobama koje po prvi puta osnivaju vlastiti subjekt malog gospodarstva te već osnovanim subjektima malog gospodarstva kao poduzetnicima početnicima koji su osnovani u protekla 24 mjeseca.

Program će trajati do kraja ove godine s mogućnošću produljenja.

Korisnici ovoga Programa su fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju osnovati trgovačko društvo, obrt ili samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima te subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji većinski vlasnici (više od 50%) do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50%) i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.

Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku prema ovome Programu je 4.000,00 HRK za nabavku IT opreme te 4.000,00 HRK za izradu prve internet stranice novoosnovanog subjekta malog gospodarstva. Pojedinačno, svaki korisnik može ostvariti pravo na kumulativno najviše 8.000,00 HRK jednokratne bespovratne potpore za kupnju IT opreme i izradu prve internet stranice. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internet stranice.

U proračunu HAMAG-BICRO-a osigurano je ukupno 8 milijuna kuna za dodjelu potpora temeljem ovoga Programa. Ovaj Program provodit će Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.