Edukacija

  • obuka korisnika za rad na računalu
  • obuka korisnika za rad unutar modernog IS-a
  • specijalističke obuke (Microsoft Office, baze podataka, računalne mreže)