Umrežavanje

projektiranje računalne mreže izrada pasivnog dijela mreže (kabliranje) nabava i instalacija aktivnog dijela mreže (switchevi, routeri, print serveri) povezivanje sa internetom, uspostava VPN-a između lokacija pokrivanje prostora bežičnom mrežom (hoteli, restorani, kafići, poslovni prostori) izrada internet kioska za javnu upotrebu  

Analiza poslovnih procesa

analiza postojećih poslovnih procesa i ICT sustava koji sudjeluju u njima dizajniranje novih poslovnih procesa ili promjene u postojećim razvoj ICT sustava za podršku poslovnim procesima podrška u implementaciji novih poslovnih procesa analiza učinkovitosti novih procesa sastavni dio EU projekata  

Edukacija

obuka korisnika za rad na računalu obuka korisnika za rad unutar modernog IS-a specijalističke obuke (Microsoft Office, baze podataka, računalne mreže)  

Upravljanje dokumentima

projektiranje sustava upravljanja dokumentima (DMS) izrada DMS-a za manja i srednja poduzeća uvođenje u rad i edukacija korisnika za rad sa DMS-om  

Cloud usluge / web hosting

Office365 samostalno ili integrirano sa postojećim IS-om Windows i Linux serveri, fizički i VPS (Virtual Private Server) aplikacije smještene u Cloudu okruženju registracija i administracija internet domena web hosting izrada web rješenja baziranog na CMS (Content Management System) tehnologiji optimizacija i održavanje web stranica marketinške kampanje (Google AdWords, Facebook Ads)  

ICT podrška

operativni sustavi korisnički programi specijalistički programi licence instalacija operativnih sustava instalacija korisničkih programa snimanje postojećeg stanja IS-a (informacijskog sustava) prijedlog izrade novog ili promjena postojećeg IS-a prijedlog potrebne informatičke opreme i programske podrške prijedlog edukacija korisnika nabava i montaža ICT opreme instalacija i konfiguracija sustava obuka korisnika za rad u novom IS-u nadzor informacijskog sustava

Usluge

  Kao vaš informatički poslovni partner Papion je usmjeren na razvoj ICT-a, te pruža usluge koje su lako dostupne a potrebne su svakoj ozbiljnoj tvrtki koja je usmjerena na rast i razvoj svog primarnog poslovanja. Brz i kvalitetan pristup informacijama koje su vam potrebne u svim područjima poslovanja moguć je jedino ako se temelji na pouzdanoj